1 خدمت به مددجویان ماندگار و با حفظ کرامت آنان است

به گزارش سایت خبری کمیته امداد؛ ناصر ظاهری در دیدار مدیرکل بهداشت، درمان و بیمه های اجتماعی کمیته…
تاریخ انتشار: 1401/06/17 13:49
حوزه انتشار: قزوین
کمیته امداد, قزوین, خدمت, نیازمند, استان، توانمندسازی, مددجویان، خیران, نیکوکاران، ایتام, بیمه

4 اعطای تسهیلات اشتغال به دهک های اول تا پنجم جامعه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، رضا سلم آبادی در سفر یکروزه به شهرستان فریمان، از همراهی…
تاریخ انتشار: 1401/06/17 09:26
حوزه انتشار: خراسان رضوی
کمیته امداد، خراسان رضوی، مدیرکل، رضا سلم آبادی، فریمان، مسکن، اشتغال، درمان، فرماندار، حمید اکبری، دادمحمدی

6 همراهی نیکوکاران برای اعزام مددجویان به عتبات عالیات

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، رضا سلم آبادی در استدیو رادیو زیارت حضور پیدا کرد و برنامه…
تاریخ انتشار: 1401/06/16 14:34
حوزه انتشار: خراسان رضوی
کمیته امداد، خراسان رضوی، مدیرکل، رضا سلم آبادی، عتبات، زیارت، اربعین، شورعاطفه ها