ارتباط با ما

 نشانی : بجنورد، بزرگراه مدرس، اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان خراسان شمالی 
 شماره روابط عمـومی: 058-32257653
 تلفن دبیـرخـانه :058-34788683
 صندوق پستی:34788-683
 پست الکترونیک:  Khn@emdad.ir

ارتباط با مدیران استان