دکمه موبایل منو

ارتباط با مدیران استان

عباس اهرابی

عباس اهرابی

مدیر کل
  • 058-32257650
وحدانی

علی وحدانی

قائم مقام
  • 058-32256249
نعمتی

حسن نعمتی

معاون توسعه مشارکت های مردمی
  • 058-32257656
خوجانی

حمید خوجانی

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 058-32257656
مرادی

علیرضا مرادی

معاون اشتغال و خودکفایی
  • 058-32257657
احمدی

منصور احمدی

معاون اداری و مالی
  • 058-32259697
غلامعلی رحمانی

غلامعلی رحمانی

معاون فرهنگی
  • 058-32261771