دکمه موبایل منو

ارتباط با مدیران استان

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی

عباس اهرابی

مدیر کل
  • 058-32257650
قائم مقام کمیته امداد خراسان شمالی

علی وحدانی

قائم مقام
  • 058-32256249
معاون مشارکت های مردمی

حسن نعمتی

معاون توسعه مشارکت های مردمی
  • 058-32257656
معاون اشتغال وخودکفایی کمیته امداد خراسان شمالی

علیرضا مرادی

معاون اشتغال و خودکفایی
  • 058-32257657
معاون اداری و مالی

منصور احمدی

معاون اداری و مالی
  • 058-32259697
معاون حمایت وسلامت خانواده کمیته امداد استان خراسان شمالی

حمید خوجانی

معاون حمایت وسلامت خانواده
  • 058-32257656
معاون فرهنگی

غلامعلی رحمانی

معاون فرهنگی
  • 058-32261771