ارتباط با مدیران استان

رسانه جدید

مجید الهی راد

مدیر کل
  • 058-32257650
قائم مقام کمیته امداد خراسان شمالی

علی وحدانی

قائم مقام
  • 058-32256249
رسانه جدید

محمد علی اکبریانی

معاون توسعه مشارکت های مردمی
  • 058-32257656
رسانه جدید

نورمحمد جهانی

معاون اشتغال و خودکفایی
  • 058-32257657
معاون اداری و مالی

منصور احمدی

معاون اداری و مالی
  • 058-32259697
معاون حمایت وسلامت خانواده کمیته امداد استان خراسان شمالی

حمید خوجانی

معاون حمایت وسلامت خانواده
  • 058-32257656
رسانه جدید

حسین یوسفی

معاون فرهنگی
  • 058-32261771