دکمه موبایل منو

پرداخت اینترنتی صدقه

تومان
مبلغ نیکوکاری را وارد کنید.

نیکوکار گرامی! تکمیل فرم بالا ما در جمع‌آوری بانک اطلاعاتی جامع خیرین و ارتباط با آن‌ها کمک خواهد کرد.